مقاله تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حق بر غذا
مقاله تعهدات دولت ها
مقاله حقوق بین الملل
مقاله میثاق حقوق اقتصادی
مقاله اجتماعی و فرهنگی
مقاله کمیته حقوق اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رزم خواه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چارچوب حقوق بین الملل، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا به گونه ای ست که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد. با توجه به جایگاه ویژه دولت ها در حقوق بین الملل، بررسی تامین حق بر غذا به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. پرسش اصلی آن است که اساس حقوقی تعهدات دولت ها در زمینه حق بر غذا چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کنند. در این مقاله نشان داده می شود که مبنای حقوقی تعهد دولت ها نسبت به حق بر غذای کافی برگرفته از اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ست. همچنین در این مقاله بیان می شود که مهم ترین روش های تحقق حق بر غذا، تدوین استراتژی های ملی، قانون گذاری و اقامه پذیری حق بر غذا می باشند. نهایتا نتیجه گیری می شود که برای تحقق حق بر غذا، دولت ها باید به تعهدات خود در سطوح ملی و بین المللی عمل کنند.