سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ناصر ملاوردی اصفهانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدیریت موجودی توسط فروشنده vendor-managed inventory -VMI یکی از استراتژ هایی استکه بطور گسترده درزمینه یکپارچه سازی و ساده سازی زنجیره تامین استفاده می شود VMI مشارکتی بین تامین کننده اغلب تولید کنده و خرده فروشان است که به موجب آن تامین کننده تصمیمات مربوط به بازپرسازی خرده فروشان را اتخاذ می کند تحت سیستم VMI به سود تامین کننده است که برای صرفه جویی درهزینه های نگهداری و ارسال خود موجودی زیادی را درهربازپرسازی به خرده فروشان منتقل می کند که این امر باعث تحمیل هزینه های بالای نگهداری موجودی به خرده فروشان می شود به منظور جلوگیری از این مشکل برنامه ی VMI معمولا موافقت نامه های قرار دادی بین تامین کننده خرده فروشان را دربرمیگیرد دراین قرار داده ها حدبالای سطح موجودی خرده فروشان طی مذاکراتی بین تامین کننده و هریک از خرده فروشان تعیین و تامین کننده درصورت تخطی از این حدود جریمه می شود.