سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کریمی فیض آبادی – گروه علوم ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

نظریه ابر ساختارها در سال ۱۹۳۴ توسط ف.مارتی{۱۰}مطرح شد.در جبر جامع(کلاسیک)معادلات در حالت کلی مورد بررسی قرار می گیرند.بیرخوف در سال ۱۹۳۵ {۳}در قضیه ای بیان نمود که شرط لازم وکافی برای معادله ای بودن یک کلاس،واریته بودن آن است.در این طرح ضمن معرفی چهار نحو،صدق در معادلات در ابر جبر جامع ،به مسئله تعمیم قضیه بیرخوف در ابر جبر های جامع می پردازیم.