سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا احمدی رندی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، سایپا کاشان
مازیار داودی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، سایپا کاشان

چکیده:

در این تحقیق، ما با استفاده از ایده ارائه شده در الگوریتم جستجوی فاخته و تعمیم آن به مسائل زمانبندی پروژه، الگوریتمی ابتکاری برای حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود، که یکی از مسائل مشهورNP-hard است[ ۵]، ارائه خواهیم نمود . در این الگوریتم که پیاده سازی بسیار آسانی نسبت به الگوریتم های دیگر دارد ، هم از روش های قطعی و هم از روش های تصادفی مانند جستجوی تصادفی یا قدم زدنتصادفی ۳ به کمک توزیع های احتمال، نظیر توزیع نرمال، لوی یا یکنواخت، استفاده خواهد شد. این الگوریتم در زمینه مسائل پیوسته نتایج و عملکرد به مراتب بهتری نسبت به الگوریتم های دیگر دارد. ابتدا با پرواز لوی جواب هایی با رعایت محدودیت های تقدم و تاخر (پیش نیاز ها) تولید می کنیم. سپس، زمان شروع هر فعالیت را با رعایت محدودیت منابع، به گونه ای تعیین می کنیم که زودترین زمان شروع ممکن برای هرفعالیت، با روشی قطعی ۴ انتخاب شود . از آنجائیکه، در این مرحله نیز می توان از روشی تصادفی استفاده کرد، مقایسه کارایی هر یک از روش ها می تواند موضوع تحقیق های بعدی باشد