سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا سهیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده علوم،گروه ریاضی
خالق زارعی –

چکیده:

این روش با شرایط بهینگی (شرط K.K.T)) برای مسایل LP آغاز شده و با استفاده از تجزیهQR ومسئله کمترین مربعات روش سیمپلکس را گسترش می دهد بطوریکه برای بدست آوردن جهت بهبود دهنده از باقیمانده مسئله کمترین مربعات استفاده می کند. درنتیجه الگوریتم جدیدی بدست می آید که آنرا روش سیمپلکس ساده می نامیم سپس با پیشنهاد تغییراتی ما را به یک مسیر متفاوت ونوید بخش راهنمایی کرده الگوریتم جدیدتری بدست می دهد که آنرا روش سیمپلکس پیراسته می نامیم