سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسرین کمالی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز دامغان

چکیده:

با توجه به شواهد تاریخی معلوم می گردد که ایران با داشتن سابقه ی دیرینه ی فرهنگی به قدمت تاریخ و صاحب ادبیاتی غنی از آن دست مردمانی بوده اند که بر تعلیم و تربیت درست کودکان تأکید ویژه ای داشته اند و این مسئله به رویه ای فرهنگی نزد این ملت کهنسال بدل شده است. به عبارتی، بیشتر در مورد کودکان است تا برای آنها. البته نباید از یاد برد که آثار بسیاری ویژه کودکان نگاشته شده است؛ اما طبق برخی تعاریف هیچ کدام از این ها را نمی توان در گستره ی ادبیات کودک جای داد؛ چرا که برخی، مضامین آن نوشته ها را فراتر از فهم کودک آن روزگار و حتی امروز می دانند؛ اما مطابق تعریفی دیگر از ادبیات کودک که شامل آثار غیر مکتوب (شفاهی) نیز می شود و تهیه آن نیز به متخصصان کودک محدود نیست، بسیاری از آثار ار می توان در گستره ی ادبیات کودک جای داد. از جمله آثاری که می توان به آن اشاره نمود، قابوس نامه، اثر مشهور عنصرالمعالی است که از جمله آثار زبان فارسی است که ارزش خاصی دارد و شاید به جرآت بتوان گفت که قابوس نامه عنصرالمعالی از آثار با ارزش و ماندگار پهنه ی ادب فارسی در زمینه ی ادبیات کودکان است. آن هم با رویکرد به اخلاق و آموزش که در قالب پند و نصیحت به کودکان خوش درخسیده است. قابوس نامه سنگ بنای تربیت کودکان را با نصیحت بر اندیشه ها می نگارد. و مادر این گفتار سعی نموده ایم تا دریچه ای هر چند کوچک به دنیای پر رمز و راز کودکان از نگاه عنصرالمعالی بیندازیم و راهکارهای پیشنهادی عنصرالمعالی در بخورد با این گونه مسائل از دیدگاه های روان شناسی و مکتب اسلام را مورد ارزیابی قرار دهیم.