سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریبا کریمی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

عصر حاضر با ویژگیهایی چون سرعت توسعه اقتصادی، سیاسی، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات گذر از جامعه صنعتی به اطلاعاتی شناخته می شود این روندها جوامع سبک زندگی مردم ارزشها و باورهای آنها را تغییر داده است شهروندی دارای پیشینه طولانی است اما شهروندی به شکل مدرسن و فعال زاییده زیستندردنیای معاصر است و ارتباطی به نژآد مذهب طبقه و جنسیت افراد ندارد شهروند کسی است که برای جامعه تربیت شده و دانش زندگی کردن را درجامعه آموخته باشد هدف از آموزش شهروندی اماده سازی شهروندان فعال، دموکراتیک، آزاد منش و مطلع است. مولفه ها و عناصر شهروندی از دیدگاه های مختلف متفاوت می باشد و تعلیم و تربیت شهروندی با دو رویکرد منفعل و فعال صورت می گیرد.