سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرانگیز شعاع کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرآور مومنی جاوید – استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده:

مقاله حاضر تحت عنوان تعلیم و تربیت درسیره پیامبراکرم ص می باشد که درآن سعی شده است تا با استفاده از آیات و روایات به معرفی اصول آموشی وتربیتی پیامبر اکرم ص پرداخته شود از روشهای مرسوم آموزشی از طرف رسول خدا شیوه پرسش و پاسخ بوده که با این شیوه نحوه اندیشیدن و وادار کردن به تفکر را به متربیان می آموختند که درفلسفه از آن به شیوه جدل یاد می شود سایر شیوه های مورد استفاده درامر تعلیم و تربیت استفاده از تمثیل بود که درفلسفه و آموزش و پرورش جدید از آن به عنوان مصداق و مفاهیم عینی یاد می شود دیگر شیوه های مورد استفاده تعلیم از طریق نمایش داستان پردازی تکرار و تمرین آموزش به شیوه غیرمستقیم شیوه رفتاری نه تنها رهنمود گفتاری و شیوه عینی و تجربی درامر اموزشی بود که همه این شیوه ها امروزه از طرف مکاتب مختلف روانشناسی به نوعی مورد استفاده قرار میگیرند.