سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید ولیزاده – کارشناس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

درزمینه تعلیم و تربیت انسان و تعیین سعادت دنیوی و اخروی او که یکی از اساسی ترین دغدغه های فکری بشری است مباحث متعددی مطرح م یشود درذکر اهمیت این موضوع همین بس که خداوند حکیم بارها درقرآن کریم به ان تاکید نموده است تعلیم و تربیت دارای معانی عام و خاص می باشد معنای عام تربیت دربرگیرنده هرعملی است که از روی قصد یا بدون قصد از انسان صادر می شود و عوامل سه گانه وراثت محیط و اراده انسان را شامل می شود مراد از تربیت خاص پرورش اندیشه تهذیب اخلاق و انتقالتمام مبانی تربیتی و فرهنگی از نسلی به نسلی دیگر است این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته و منابع کتب فارسی و عرب یکه ملهم از آیات قرانی و سیره معصومین ع بوده منبع مطالعاتی بسیار خوبی دراین زمینه ها هستند امید است که تحقیق حاضر مورد استفاده پژوهشگران محترم قرارگیرد.