سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیه طاطیان – مدرس دانشگاه پیام نور محمودآباد

چکیده:

موضوع تعلیم و تربیت انسان دراسلام باتوجه به اینکه اسلام آیینی است که برفطرت ادمی استوار است از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بسیارمورد توجه قرارگرفته است به طوریکه درقران کریم همواره وجود انسان مخاطب قرارگرفته است باتوجه به اینکه صفات الهی و خصلت های نیک توسط انسان قابل اکتساب است انسان ها می توانند به بهترین نوع تربیت دست یابند و مهمترین اساس تربیت اسلامی تفکر تدبر کرامت و عزت تقوای الهی تذکر محبت و تشویق و تنبیه بیان شده است دراین زمینه فلاسفه و مربیان مسلمان تعلیم و تربیت با استفاده ازمنابع غنی و پایان ناپذیر وحی و میراث گرانقدر انبیا الهی و ائمه اطهار آثار گرانسنگی را از خود در درتبیت به یادگار گذاشته اند که با شناخت آرای هراندیشمند می توان بنیانهای اصیل او را بازشناخت و چهره اصلی نظام فکری اورا شناسایی کرد و درامر تعلیم و تربیت از آن بهره جست دراین مقاله سعی شده مختصرا به اندیشه های تربیتی برخی فلاسفه و اندیشمندان مسلمان عرب و فارس نظیر ابن خلدون ابن سحنون ابوعلی مسکویه خواجه نصیرالدین طوسی امام محمد غزالی ابونصر فارابی ابوعلی سینا فیض کاشانی ملااحمد نراقی استاد مرتضی مطهری و … پرداخته شود.