سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن یعقوبی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
علی محمدزاده – استادیار دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

این مقاله به منظور بررسی دیدگاه تربیتی حضرت امام خمینی ره با تاکید برروانشناسی خانواده انجام گرفته است پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا سخنان و پیامهای امام خمینی ره که برگرفته از کتاب و سنت است مورد بررسی قرار داده و نظام تربیتی مطلوب ایشان را ترسیم نموده است و سپس با طرح نظریه های روانشناختی در خصوص نقش خانواده و خصوصا نقش مادر درتربیت انسان ها به ذکر مستنداتی از سخنان حضرت امام ره تحلیل و بررسی بیشتری دراین خصوص بدست دادها ست همچنین درراستای تحلیل سخنان امام ره درخصوص خانواده تعریف تربیت موضوع تربیت و ابعاد تربیت مطلوب حضرت امام ره به بحث مختصری پرداخته شده است