سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه عاجز زاده – آموزگاردبستان دخترانه عصمت شهرستان فردوس

چکیده:

دراین مقاله تعلیم و تربیت از منظر قران مورد بحث قرارگرفته است که بطور اجمال اشاره ای به آنها می نمایم مفهوم تربیت از نظر قران واژه تربیت باتوجه به ریشه ان به معنای فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش است علاوه براین تربیت به معنایتهذیب نیز استعمال شده که به معنای از بین بردن صفات ناپسند اخلاقی است اهمیت تعلیم و تربیت درارزش و اهمیت نقش تربیت و پرورش همین بس که خداوند درایات بسیاری خود را رب و پروردگار موجودات دانسته و پس ازمقام الوهیت به ربوبیت و پروردگاری خویش برجهانیان اشاره می کند نظر قران درباره تعلیم و تربیت دراین قسمت با توجه به آیات نظر اسلام درشش بند مورد بررسی قرارگرفته است تقدم تزکیه یا تعلیم درچهار آیه از قران مجید مساله تعلیم و تزکیه ذکرشده و آن را هدف انبیا شمرده است. اهدافتعلیم و تربیت از نظر قران با توجه به مبانی انسان شناختی اسلامی از قبیل فطرت الهی می توان اهداف تعلیم و تربیت را به سه طبقه هدف غایی و نهایی اهداف متوسط یا زمینه ساز و اهداف جزئی و رفتاری تقسیم کرد.