سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمرتضی سیدجعفری –
علی بادپا –

چکیده:

مسئله مورد بررسی در این مقاله علاوه برتغییر وضعیت پیوسته ماهواره برای نشانهروی به سمت یک هدف متحرک وتعقیب آن، عمود کردن آرایههای خورشیدی به بردار خورشید جهت تامین توان الکتریکی مورد نباز هم میباشد. برای این منظور ماهواره بعنوان جسم صلببا N چرخ اندازهحرکتی متقارن مدل میشود و سینماتیک ماهواره با پارامترهای بیان میشود. برای کنترل وضعیت و تعقیب هدف، ابتدا مسیر مرجع توسط ماهواره مجازی اصلاح شده رودریگس ١ تولید میشود و سپس با طراحی یک الگوریتم کنترلی تعقیب وضعیت بر اساس تئوری لیاپانوف گشتاورهای کنترلی جهت انجام دو مأموریت تعقیب هدف و تهیه حداکثر توان ، محاسبه میشوند.