سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه نریمانی – کارشناس بخش مشاوره بیمه شرکت نماسامانه عصر
محمد تبریزیان – کارشناسی ارشد بخش مشاوره بیمه شرکت نماسامانه عصر
هدی مقصودی – کارشناس بخش مشاوره بیمه شرکت نماسامانه عصر

چکیده:

بیمه الکترونیکی از اصطلاحاتی است که در چند سال اخیر به دلیل توسعه خدمات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در سطح جهانی رواج پیدا کرده است علیرغم رواج روزافزون این اصطلاح در صنعت بیمه هنوز وفاق کلی در مورد گستره این مفهوم وجود نداشته و تحقیقات انجام گرفته دراین حوزه بسیار اندک است لذا ارائه تعریف جامعی از بیمه الکترونیکی با محوریت خدمات الکترونیکی و کانالهای ارائه خدمات هدف اصلی این مقاله است دراین مقاله کوشش شده است تا در ابتدا خدمات صنعت بیمه به عنوان پیش نیاز خدمات الکترونیکی استخراج گردند سپس شناخت دقیقی از دو مولفه اصلی دخیل در بیمه الکترونیکی شامل خدمات الکترونیکی و کانال های ارائه خدمت حاصل گردد تا از این رهگذر مشتریان و بیمه گذاران از طریق کانالهای ارتباطی متنوعی به ایجاد تعاملاتدو طرفه و مستمر با شرکت بیمه گر به منظور دریافت خدمات بیمه ای بپردازند.