سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین اعتمادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی
مسعود مشهید حسینعلی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

باتوجه به کاربردهای وسیع GPS درتمامی علوم و فنون مختلف نیازمبرم به استفاده از این تکنولوژی محسوس می باشد برای رسیدن به دقت و صحت درخروجی های این سیستم جستجوی زمانی معین به منظوروجود دید اسمانی مناسب امری ضروری است تعیین زمانهای مناسب با استفاده از معیارهای سنجش دقت و صحت مشاهدات قابل حصول خواهد بود DOP رایج ترین معیار این سنجش دراغلب نرم افزارهای تجاری است اعتمادپذیری داخلی و خارجی همواره به عنوان معیاری درسنجش شبکه های کلاسیک درنظر گرفته شدهاست با توجه به ملموس تربودن این معیارها برای کاربران رفتار آنها برای ارایش هندسه فضایی شبکه ماهواره ای GPS محاسبه شد از مقایسه بین آنها و DOP روندی مشابه دررفتارهای این معیارها دیده شده است که میتوان اینگونه درنظر گرفت که آنها را می شود به منظور ارزیابی و طراحی سیستمهای ناوبری ماهواره ای بکاربست.