مقاله تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا: بررسی تاثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۲۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا: بررسی تاثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سینا
مقاله موضوع مابعدالطبیعه
مقاله موجود بما هو موجود
مقاله تعریف مابعدالطبیعه
مقاله فارابی
مقاله اغراض مابعدالطبیعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیان خواه لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مهر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول تاریخ فلسفه، ابن سینا نخستین فیلسوفی است که بحث از موضوع و تعریف علم مابعدالطبیعه را به عنوان یک مساله مهم متافیزیکی مطرح کرده و آن را مطلع الهیات شفا قرار داده است. دیدگاه ابن سینا در باب موضوع و تعریف مابعدالطبیعه بسیار متاثر از اثر ماندگار حکیم ابونصر فارابی با عنوان رساله اغراض مابعدالطبیعه است. تامل در عبارات فارابی در این رساله، نشان دهنده میزان تاثیر دیدگاه فارابی در مورد مابعدالطبیعه، بر اندیشه ابن سینا است؛ تا حدی که می توان گفت که ساختار کلی نظام مابعدالطبیعی ابن سینا بر اساس مفاد این رساله شکل گرفته است و همان گونه که خود ابن سینا در زندگی نامه اش بدان معترف است، در مابعدالطبیعه، مدیون این اثر فارابی است. البته به رغم وجود شباهت های فراوان این دو اثر، تمایزات مهمی نیز بین آن ها مشاهده می شود که نشان دهنده ابتکارات و نوآوری های ابن سینا در بحث موضوع و تعریف مابعدالطبیعه نسبت به مباحث فارابی در رساله اغراض است.