سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس سلمانی – دانشگاه صنعت آب و برق
نجمه خالقی – دانشگاه صنعت آب و برق
میثم حداد – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

مدیریت شبکه برق با اعمال سیاستهای تعرفه بالا درساعات اوج و تعرفه پایین در ساعات غیر اوج، سعی در مدیریت بار بخش خانگی دارد. چراکه پتانسیل صرفه جویی و امکان انتقال مصرف بار از ساعات اوج بهغیر اوج در این بخش وجود دارد. مسلما میزان موفقیت این سیاست به واکنش خانوارها بستگی دارد. بر این اساس در این مطالعه رفتار خانوارها در قبال سیاست تعرفههای چند نرخی مدیریت شبکه با استفاده از تئوریبازیها و بر اساس یک بازی پویا با فرض اطلاعات کامل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد؛ بر اساس تعادل نش برگشت به عقبSPE)خانوارها با مشاهده تفاوت تعرفهها در حالت پیک بار و غیر پیک، مصرف برق خود را از ساعات پیک بهغیرپیک انتقال خواهند داد. با انتخاب این استراتژی، خانوارها میتوانند در ساعات غیر اوج با قیمت مناسب، میزان مصرف خود را نسبت به ساعات پیک بار افزایش دهند و مطلوبیت بیشتری کسب نمایند چراکه در این حالت هزینه کمتری می پردازند، همچنین اتخاذ این استراتژی توسط خانوارها، منحنی بار را هموارتر میکند و اهداف مدیریت شبکه را نیز در امر مدیریت بار محقق میسازد