مقاله تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش نامه حقوق کیفری از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرط کیفری
مقاله وجه التزام
مقاله خسارت واقعی
مقاله تعدیل
مقاله اجرای جزیی تعهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توافق متعاقدین بر غرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه انگیز تبدیل نموده است. در این مقاله تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران بررسی شده است.