مقاله تعدیل بیان ژن SYD در نرون های حسی رت های دارای نروپاتی دیابت متعاقب تمرین استقامتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۲۹۲ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: تعدیل بیان ژن SYD در نرون های حسی رت های دارای نروپاتی دیابت متعاقب تمرین استقامتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نروپاتی دیابت
مقاله تمرین استقامتی
مقاله بیان ژن
مقاله SYD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادوند مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نروپاتی دیابت منجر به اختلالات نرون های حسی می گردد؛ اما سازوکارهای پیام رسانی آسیب در این بیماری به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی بیان ژن SYD در نرون های حسی ریشه های نخاعی عصب سیاتیک رت های نر ویستار دارای نروپاتی دیابت در پی تمرین استقامتی بود.
روش ها: ۱۲ سر رت صحرایی بالغ نر نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه چهار تایی: دیابتی تمرین کرده، دیابتی تمرین نکرده و کنترل سالم قرار گرفتند. جهت القا دیابت، از روش تزریق درون صفاقی محلول(mg/Kg 45) STZ  استفاده گردید. دو هفته پس از تزریق STZ، با اثبات نروپاتی دیابت توسط آزمون های آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیا حرارتی، پروتکل تمرین استقامتی با شدت ۵۰-۵۵ درصد Vo2max، به مدت ۶ هفته اجرا گردید. ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت ها تشریح و نرون های حسی L4-L6 بافت نخاع استخراج گردید. بیان ژن SYD نیز به روش Real time-PCR بررسی شد.
یافته ها: سطوح گلوکز خون در گروه دیابت تمرین کرده نسبت به گروه دیابت تمرین نکرده کاهش معنی داری داشت. بیان ژن SYD در گروه دیابت تمرین نکرده نسبت به گروه کنترل سالم بالاتر بود (۰٫۰۰۱=P). همچنین تمرین منجر به کاهش معنی دار بیان ژن SYD در گروه دیابت تمرین کرده نسبت به گروه دیابت تمرین نکرده شد (به ترتیب ۰٫۰۰۱=P و ۰٫۰۰۰۱=P).
نتیجه گیری: در نرون های حسی رت های دیابتی، تنظیم افزایشی mRNASYD، در پیام رسانی آسیب نرونی درگیر بوده و ورزش به عنوان یک راهبرد غیر دارویی، می تواند آن را تعدیل و به سطوح نرمال نزدیک نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود SYD به عنوان یک هدف درمانی بدیع در بیماری دیابت مورد توجه قرار گیرد.