سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحمانی – دانشگاه علوم و تحقیقات
بهمن اشرفی جو – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

فرض کنید fv ( به همان ترتیب fe) تعدادی از گره های معیوب ( به همان ترتیب، لبه ها) در یک فرامکعبی چندبعدی را مشخص می کنند. در این مقاله ما نشان می دهیم که یک سیکل عاری از خطا با حداقل طول (فرمول در متن اصلی مقاله) می تواند در یک فرامکعبی چندبعدی یا (فرمول در متن اصلی مقاله) و (فرمول در متن اصلی مقاله) تعبیه شود. نتایج ما نه تنها بهترین نتایج شناخته شده قبلی، جائیکه فرمول در متن اصلی مقاله)مفروش باشد را بهبود می بخشد بلکه نتایجی را که فقط در آن گره های معیوب مطرح شده اند را نیز بهبود می بخشد.