سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه شجاعی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
بتول فروزان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فرزانه شرف دین – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

هدف تمامی کشورهای در حال توسعه دستیابی به اشتغال، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار به منظور برطرف کردن فقر، بیکاری و سعادت انسانی آن جوامع است؛ ازاین رو دولت ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی موجود، نظریات و الگوهای مختلفی از رشد و توسعه را در دستور کار خود قرار میدهند. در این راستا الگوی کارایی و گسترش شرکت های تعاونی از جمله الگوهای مورد استفاده این کشورها در زمینه سازی برای ایجاد اشتغال و جهت گیری در مسیر توسعه پایدار محسوب می شود. تجربیات کشورهای گوناگون نشان داده است که تعاونی ها در این میان دچار بحران شده وتعداد زیادی از آن ها توان رقابت با شرکت های خصوصی را نداشته و بصورت راکد درآمده اند. متأسفانه در سال های اخیر نیز با وجود تزریق منابع مالی، هنوز این بخش نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. لذا به نظر می رسد منابع مالی تنها بخشی از مشکلات تعاونی ها بوده و ریشه مشکلات را باید در جای دیگر جستجو نمود. این نوشتار ضمن بررسی مبانی نظری شرکت های تعاونی، به بررسی مسایل و مشکلات شرکت های تعاونی پرداخته است.