سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبا
محبوبه سمیعی پاقلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبا
روح الله سمیعی – دانشجوی دکترای تخصصی رشته مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

امروزه اهمیت کار آفرینی از سطح سازمانها نیز فراتر رفته است چرا که کار آفرینی فراتر از یک فعالیت صرفاً اقتصادی یا تجاری است وانگیزه های ناشی از آن در تمام قسمتهای جامعه نفوذ کرده است، کار آفرینی در خلاء اتفاق نمی افتد بلکه در یک محیط واقعی و در یک دنیای واقعی روی می دهد در حقیقت کار آفرینی یک کالای واقعی و با ارزش است. مهم ترین بخشی که می تواند یک شکوفایی پایدار را به وجود بیاورد تولید است. بخصوص آن بخشی از اقتصاد تولیدی ای که متکی به دانش و علم است. فعالیتی که هم تولیدی، هم علمی و هم اقتصادی است، دانش بنیان است. در حال حاضر، توسعه کارآفرینی هسته برنامه های توسعه کشور هاست. از این رو، سرمایه گذار ی در قابلیت های کارآفرینی منابع انسانی جایگاه ویژه ای دارد. با تغییر نگرش و چشم انداز دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی در و بعد از دانشگاه این مهم به دست می آید که در دنیای امروز، دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که در حل مسائل عملی محدوده تخصصی خود مهارت داشته و موفق عمل کند. برای این منظور دانشگاه با تکیه بر رسالت خود یعنی آموزش و پژوهش، راه کاربردی نمودن و بهره برداری از قابلیت های ایجاد شده در دانش آموختگان را از طریق ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان هموار نموده و باعث رشد مستمر دانشگاه، صنعت، دولت و سایر بخش های جامعه گردد. لذا بر آن شدیم تا در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای به مفاهیم شرکت های تعاونی دانش بنیان، فعالیت ها، عوامل موفقیت و موانع آن از ابتدای تأسیس تا ادامه کار و نقش آن در توسعه کارآفرینی سازمانی بپردازیم.