سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدعلی اصغر فتحی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از راهبردهای کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته وتوسعه نیافته برای افزایش کمی و کیفی تولیدات و تامین غذای بیشتر و نیز فائق امدن برمشکلاتی نظیر کوچک بودن واحدهای تولید کشاورزی پراکندگی قطعات زراعی ناپایداری توید و بطور کلی توسعه کشاورزی تعاونی کردن نظام تولید کشاورزی درعرصه های مختلف می باشد بنابراین توجه به تعاونی ها به عنوان یک یا زمظاهر فرهنگ همکاری مشارکت و مساعدت دررفع نیازهای مشترک اعضا و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه و فعالیت های انسانی و عاملی مهم در توسعه کشاورزی ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق که براساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی پژوهشهای انجام شده در کشور انجام گرفته است به بررسی ضرورت فعالیت تعاونی های تولیدی جهت توسعه کشاورزی پرداخته شده است.