سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لاله سبحانیان نژاد – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
غلامحسین زمانی – استاد دانشگاه شیراز
عزت اله کرمی – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از چالشهای اساسی درروند توسعه عدم اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی است متاسفانه دراین زمینه فارغ التحصیلان کشاورزی به نسبت سایردانش آموختگان از وضعیت حساس تری برخوردارند لذا ایجاد فرصت های اشتغال برای آنها ضروری می باشد بخش تعاونی بعنوان یکی از بخشهای اقتصادی می تواند زمینه مناسبی را برای اشتغال بیکاران فراهم کند تعاونیهای دانش آموختگان کشاورزی راه کاری است که ضمن ایجاد فرصت اشتغال و توسعه انسانی به افزایش تولید و توسعه کشاورزی کمک خواهد کرد بدیهی است که اجرای این امر نیاز به بررسی وضعیت موجود و آگاهی ازمشکلات آنها دارد تا با ارایه راه کارهای بهینه موجبات موفقیت را فراهم آورد هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات تعاونیهای کشاورزی دانش آموختگان دراستان فارس می باشد بدین منظور نظرات ۲۰۵ نفر از اعضای این تعاونی ها که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بود مورد بررسی قرارگرفت نوشتار حاضر حاصل یک پژوهش از نوع کمی توصیفی به طریق پیمایشی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های موردنیاز جمع آوری شد