سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده سادات سدیدپور – دانشجوی دکتری فرماندهی و کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی براری – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین شیرازی –

چکیده:

این مقاله به بررسی تعامل پذیری درعملیات های مشترک می پردازد زمانی که حوادث طبیعی رخ میدهد یا جنگی روی میدهد کمک نیروهای مختلف به یکدیگر که با اصطلاح عملیات مشترک شناخته می شود منجر به دستیابی به نتایج مطلوبتری می شود یکی از بزرگترین چالشهایی که درعملیات مشترک وجود دارد چگونگی تعامل نیروها وبخشهای مختلف با یکدیگر است دراین مقاله مراحل لازم برای دستیابی به تعامل پذیری درعملیات های مشترک بررسی خواهد شد بدین منظور ابتدا بایستی حوادث و تهدیدات و جوانب آنها شناسایی شوند درمرحله بعد طرح ریزی و دستورالعمل عملیاتی مبتنی برطرح ریزی تهیه میشود که اساس کار افراد و نیروها دراجرای عملیات مشترک می باشد همچنین مانورهای نیز مورد نیاز می باشند تاوظایف هرفرد و هرعامل واضح شده و به تعامل پذیری بهتری دست یابند.