مقاله تعامل نحو و واژگان در دستور وابستگی: مطالعه موردی نقش های فعل «شدن» در زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تعامل نحو و واژگان در دستور وابستگی: مطالعه موردی نقش های فعل «شدن» در زبان فارسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعل «شدن»
مقاله نقش های دستوری
مقاله واژگان
مقاله نحو
مقاله دستور وابستگی
مقاله صورت گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیب زاده امید
جناب آقای / سرکار خانم: ضیامجیدی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله کوشیده ایم تا در چهارچوب دستور وابستگی ضمن برشمردن نقش های گوناگون فعل «شدن» در فارسی، از اهمیت واژگان در توصیف های نحوی سخن بگوییم. نگارندگان در این مقاله همچنین کوشیده اند تا به دقت از این اصل صورت گرایانه پیروی کنند که وجود نقش های دستوری هر زبانی را تنها با استناد به معیارهای صوری می توان پذیرفت و استعانت از معیارهای صرفا معنایی برای تفکیک نقش های دستوری از هم، قابل قبول نیست. فعل «شدن» دارای یکی از شش نقش زیر در زبان فارسی است: فعل ربطی (در سه نوع جمله اسنادی کامل، اسنادی ناقص، و اسنادی با فاعل بندی)، جز همکرد در برخی فعل های مرکب و فعل های پی بستی، فعل کمکی مجهول ساز، فعل وجهی، فعل کمکی در صورت مجهول یا ناگذرای افعال ضد سببی و در آخر فعل بسیط. در این مقاله، موارد فوق را یک به یک بررسی می کنیم.