سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

گل آسا غلامی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده معماری و شهرسازی گروه شهرسازی
هومن قهرمانی –

چکیده:

مقاله حاضر در راستای هدف ارتقای کیفیت فضاهای شهری به دنبال تبیین نحوه ی تعامل مراسم و مناسک آیینی به ویژه مراسم مذهبی ایام محرم و صفر به عنوان عامل هویتی فرهنگی و پایداری شیعیان با ساختار کالبدی فضای شهری و رابطه ی متقابل صورت گرفته است این مراسم به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار شهر از دیرباز مطرح بوده و ساختار شهرسازی بافت قدیم شهرهای سنتی گویای این موضوع می باشد درواقع ساختار مراسم عامل ایجاد نوعی پیوند میان انسان کالبد تاریخ و فضا بوده است که در ک ناصحیح و عدم توجه کافی به آن در ساخت و سازهای شهری امروزی منجر به ا زهم گسیختگی ساخت اجتماعی از نظر ساخت کالبدی – فضایی و در نتیجه از دست رفتن سرمایه های هویتی – مذهبی و شکل گیری فضاهای نامطلوب شهری شده است. بررسی بافت قدیم شهر مشهد با توجه به خاستگاه اعتقادی عمیق شیعی آن و جایگاه فعلی این شهر به عنوان کلنشهر مذهبی جهان در رابطه با این زمینه حائز اهمیت است