سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صبا منتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه فناوری اطلاعات، دا
یعقوب فرجامی – استاد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه قم
احسان خسروی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده آموزش های الکترونیکی، گروه فناوری اط

چکیده:

محیط بسیار رقابتی دنیای کنونی سازمان ها را وادار به پیاده سازی مدیریت زنجیره ی عرضه (SCM) به منظور بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی کرده است. مدیریت زنجیره ی عرضه شامل فعالیت هایی همچون تدارکات، برنامه ریزی تولید، لجستیک، انبارداری، کنترل موجودی انبار و پخش و توزیع می باشد. این مقاله به بررسی فعالیت های دو حوزه ی مهم در مدیریت زنجیره ی عرضه- لجستیک و بازریابی و نیز فعالیت های واسطه ای ما بین این دو حوزه پرداخته و از سویی دیگر تاثیر یکپارچه سازی درونی را در تعاملات بین آن دو مورد تجزیه و تحلی قرار می دهد. همچنین استراتژیهای متقابل بین بخش های بازریابی و لجستیک و نحوه پشتیبانی لجستیک از کانال های بازاریابی را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج به دست آمده در درک اهمیت و تاثیر مهم لجستیک و بازاریابی در عملکرد کلی زنجیره ی عرضه و همچنین شناخت تعاملات بین این دو کمک خواهد کرد.