سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هادی جانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بدلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحولات تکنولوژیکی، اقتصادی واجتماعی از دیرباز مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان دانشگاهی و صنعت قرار داشته و تلاش های فراوانی جهتایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. همچنین کارآفرینی با کارکردها و پیامدهای مثبتی که دارد، به عنوان راه حلی اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات و بحرانهای داخلی و باقی ماندن در عرصه رقابتهایجهانی، مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است، چرا که اینطور به نظر می رسد که کارآفرینی به عنوان پرکننده خلاء میان صنعت و دانشگاه می تواند نقش مهمی در حل بسیاری از مشکلات در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد. در مقاله حاضر پس از ارایه توضیح در مورد دانشگاه و صنعت و اهداف، به مطالبی راجع به ارتباط متقابل دانشگاه کار آفرین و صنعت، تعامل بین دانشگاه وصنعت، اهمیت و ضرورت توسعه کارآفرینی، آموزش عالی و توسعه کارآفرینی پرداخته شد و در پایان بحث و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات ارائه گردید