مقاله تعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال نهادهای حقوق اسلامی
مقاله سیسیل فاطمی
مقاله نورمان
مقاله کامن لوی انگلیس
مقاله بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروی مقدم مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در ۱۰۶۶م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سوالاتی هم درباره مبدا نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهت هایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و کامن لو، امکان استفاده از حقوق اسلامی توسط نورمان انگلستان را بعید ندانسته اند. تحقیق حاضر، با هدف یافتن پاسخ قطعی آن سوالات، اقدام به تحلیل سوابق تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و انطباق آنها با مفاهیم کامن لویی مرتبط نموده و در این راستا به اسرار تاریخی فوق العاده عظیمی دست یافته که، به باور نگارنده، نتایج چشمگیر آن منجر به اسلامی سازی و بومی سازی برخی از علوم انسانی خواهد گردید.