سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز پروازی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مریم وظیفه اردلانی – دانشجوی کار شناسی ارشد اقلیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مهدی مهدیان – دانشجوی کار شناسی ارشد اقلیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

گردشگری ساحلی که یکی از مهمترین و پر جاذبه ترین شاخه ها ی گردشگری و ازفعالیتهای انسان معاصر است. توان بالای ساحل در جذب گردشگر، از فرصتهایی است که در چند سال اخیر در کانون توجه مدیران شهری قرار گرفته است. مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی و ذخایر سرشار نفت و گاز و فعالیت های عظیم اقتصادی این مناطق را به یکی از حساس ترین و ارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است. مسائلی از قبیل فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب، جوامع انسانی را تهدید می کند. اما بهترین راه برای حل این مشکلات، توسعه پایدار گردشگری می باشد. توسعه پایدار گردشگری بعنوان رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود. به طریقی که بتوان نیازهای اقتصادی و اجتماعی را برآورده ساخت و همگنی فرهنگی و سیستم های حفاظت زندگی را همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه، بهبود کیفیت زندگی جوامع و بوجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست ایجاد کرد. بنابراین بهبود مدیریت زیست محیطی تسهیلات گردشگری برای کاهش آسیبهای آن گام اول جهت نیل به اهداف توسعه پایدار گردشگری می باشد. در مقاله حاضر، سعی بر این است تا اثرات زیست محیطی مثبت و منفی گردشگری در سواحل قشم بررسی شده و راهکارهایی برای حذف یا کاهش اثرات منفی آن در جهت توسعه پایدار ارائه شود.