سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لاله صالحی – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
فیض اله منوری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بیابان زدایی پدیده ای پیچیده و چند رشته ای با تاکید بر نقش انسان است. این فرآیند با رهیافتی چند رشته ای با مردم به عنوان عملگرایان اصلی(تصمیم گرایان و عملکنندگان) کار می کند. روشهای عملی که به مشارکت و دخالت واقعی انسانها صحه بگذارند در این حوزه اندک می باشند. یکی از این روشها پژوهش عملی مشارکتی است که در روش شناسی تحقیق کیفی مطرح است و مبتنی بر حل مشکلات با کمک مردم می باشد. به عبارتی مردم خود همکار، مجری و پژوهشگر می باشند. بنابراین هدف این مطالعه معرفی اقدام پژوهی مشارکتی به عنوان ابزاری توانمند در جهت بیابان زدایی می باشد.