سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بشیر علوی –

چکیده:

ادبیات فارسی باگروهی از علوم ان سانی وهنر، هرچند در نگاه اول متمایزند زیرا ادبیات درقالب لفظ وکلام است وسایر علوم درساختار علم وهنر؛ ولی برخاسته ازیک خاستگاه ند و همه را ازیک حقیقت واحد می توان فرض نمود .ازاین علوم می توان به روانشناسی و جامعه شناسی و هنر و زیبا شناسی اشاره نمود ..ادبیات چو ن بسترش جامعه است پس درهمین جامعه می تواند متبلور شود وهمچنین است ارتباطش با هنر.مثلاً شعرو نقاشی یاموسیقی وشعر، باهم پیوندی ناگسستنی دارند. لذا دراین تحقیق سعی شده به پیوند متقابل ادبیات باهنر و زیبا شناسی وچگونگی این ارتباط وتأثیرخصوصیات روحی وروانی یک قوم برادبیات پرداخته شود واثبات نماید که چه رابطه ای بین این سه وجود دارد و نشانه های ارتباط اثر هنری (نقاشی ، خوشنویسی ، منبت کاری و غیره) با ادبیات بررسی شود.