سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاوه پورمستدام – پژوهشگاه نیرو
شیدا سیدفرشی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

شبکه هوشمند تاکید بر ادغام سیستم های قدرت ، مخابرات و اطلاعات برای بهبودعملکرد شبکه برق دارد. تعاملات اطلاعاتی برای سیستم هایی که بصورت یکپارچه با یکدیگر کار می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است.شبکه هوشمند عبارت است از مجموعه ای از المان ها/ سیستم ها که در امکان جریان اطلاعات دوطرفه متناظر با جریان انرژی الکتریکی اشتراک دارند. در شبکه هوشمند مسیر جریان انرژی الکتریکی از حالت یکطرفه (از تولید برق بصورت متمرکز و سپس شبک ههای انتقال و توزیع و نهایتا مصرف کننده) به صورت دوطرفه تبدیل م یشود. همچنین، روش بهره برداری سیستم قدرت از حالتسلسله مراتبی بصورت سیستم کنترل توزیع شده، تغییر می یابد. از مشخصات اساسی شبکه هوشمند، بالارفتن میزان قابلیت مشاهده فرآیندهای شبکه و کنترل پذیر بودن آنها است. این امر بواسطه مشترک بودن اطلاعات بیناجزاء و زیرسیستم های مختلف شبکه است. بدین ترتیب لازمه دستیابی به شبکه هوشمند قابلیت تعامل و درک متقابل اطلاعات کلیه تجهیزات و دستگا هها، سیستم ها، نرم افزارها و سخت افزارهای موجود در سراسر شبکه برق می باشد. در این مقاله با استناد به معماری شبکه هوشمند معرفی شده توسطNIST حوزه های ۲ عملیاتی شبکه هوشمند و زیرسیستم های ۳ ر یک از حوزه ها بررسی شده و تعاملات اطلاعاتی بین آنها ارائه شده است.