سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادکرمان
سلیمان احمدزاده –

چکیده:

تعارض جزلاینفکر زندگی انسانی و سازمانی است همواره به دلایل مختلف تعارض و کشمکش بین رئیس و مرئوس کارگر و کارفرما و ارباب و رعیت وجود داشته است دیدگاه مدیران درگذشته به تعارض منفی بود و آن را اجتناب ناپذیر و غیرکارکردی میدانستند و با بروز هرگونه تعارضی سعی داشتند آن را ازنطفه خفه کنند ولی امروزه مدیران به این نکته پی برده اند که تعارض نه تنها نامطلوب نیست بلکه لازم است سطح خاصی ازوجود تعارض درسازمان وجود داشته باشد تا سازمان ازحالت رکود و سستی خارج شود و زمینه خلاقیت پویایی دستیابی به شیوه های نوین درارایه خدمات و رشد وتوسعه سازمانی فراهم آید این امر مهم به نحوه مدیریت نمودن تعارض بستگی دارد مدیریتی که بتواند تعارضهای سازمانی را به نحو مطلوب و با استفاده ازتکنیکهای خاص هدایت و اداره نماید به نحوی که بتواند تعارض موجود را به سمت و سوی خلاقیت و نواوری سوق دهد.