سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امید مرادی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مختار عارفی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
فرشاد محسن زاده – دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه تعارضات والد-فرزند و سلامت روانشناختی در دانشجویان دانشگاهآزاد اسلامی واحد سنندج می باشد بدین منظور نمونه ایی به تعداد ۲۰۰ نفر ۱۰۰ پسر و ۱۰۰ دختر از دانشجویانی که هم اکنون با والدینشان زندگی می کردند بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند برای سنجش سلامت روانشناختی از پرسشنامه سلامت روانشناختی گلدبرگ و برای سنجش تعارضات والد-فرزند از مقیاس تاکتیک های تعارض CT اشتراس استفادهگردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین تعارضات والد-فرزند با سلامت روانشناختی رابطه وجود داشت پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی با والدین نیز با سلامت روانشناختی رابطه داشت