سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلام خیاطی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی- گروه مهندسی شیمی
حسین قنادزاده – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی- گروه مهندسی شیمی
سید هادی سیدی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی- گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در مطالعه حاضر، تعادل سیستمهای دوفازی آبی پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی ۴۰۰۰ و نمک های سولفات آمونیوم و فسفات هیدروژن آمونیوم در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بررسی شده است. همبستگی داده های منحنی حلالیت از طریق معادله Merchuk مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین خط بست های تجربی بدست آمده در این منحنی ها با معادلات Bancroft برازش شدند و نتایج بدست آمده نشان داد که داده ها به خوبی با استفاده از این معادلات همبسته شده اند.