سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سالاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
رضا تمرتاش – مربی گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا طاطیان – دکتری علوم مرتع
سمانه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

عدم تعادل بین دام و ظرفیت مراتع یکی از مهمترین عوامل تخریب مرتع بوده که درنتیجه آن پوشش گیاهی و خاک تخریب شده و محصولات دامی کاهش می یابد این تحقیق با هدف بررسی ظرفیت چرایی و ایجاد امکان مدیریت و کنترل روند تغییرات وضعیت مرتع ییلاقی کلاله سوادکوه انجام شد نتایج نشان دادک ه وضعیت مرتع خوب و با گرایش پیش رونده می باشد از طرفی بررسی ظرفیت چرایی مرتع نشان داد که تعداد ۴۹ واحد دامی بیش از ظرفیت مجاز دراین مرتع حضور دارند.