مقاله تعادل بازار کار در الگوی شراکت کارگران در سود (با تاکید بر رویکرد اسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تعادل بازار کار در الگوی شراکت کارگران در سود (با تاکید بر رویکرد اسلامی)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد شراکتی
مقاله تعادل نیروی کار
مقاله بنگاه
مقاله اقتصاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر یداله
جناب آقای / سرکار خانم: توتونچیان ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: آرمان مهر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.