سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش خوش طینت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – گروه فناوری اطلاعات
ابوالفضل طرقی حقیقت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – گروه فناوری اطلاعات
پدرام قنبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – گروه فناوری اطلاعات

چکیده:

دروازه ها ، در شبکه های مش بیسیم، یک جزء مهم به شمار آمده و ارتباط کل شبکه با دنیای بیرون، از جمله اینترنت را فراهم می کنند. از انجایی که تمام ترافیک های وارده و صادر شده در شبکه، از طریق این دروازه ها صورت می گیرد، این نقاط به سادگی تبدیل به گلوگاه می شوند.با وجود چندین دروازه در شبکه، در صورت عدم تعادل ترافیک در شبکه، برخی از این دروازه ها، همچنان گلوگاه می مانند، و باعث تجمع بار در انها شده و در نتیجه، کاهش توان عملیاتی کل شبکه خواهد شد. در این مقاله، روشی را به نام HPSM برای انتخاب دروازه های مناسب پیشنهاد کرده ایم که با هدف تعادل بار ترافیکی در دروازه ها، و افزایش کارایی شبکه می باشد.معیار انتخاب دروازه، HPSM می باشد که ترکیبی از معیار های وابسته به شرایطمیسر و وابسته به شرایط دروازه می باشد. ضمنا شرایطی برای جلوگیری از حالت پینگ پونگی در نظر گرفته شده است.شبیه سازی این الگوریتم به وسیله ی شبیه ساز NS2 انجام شده و سپس نتایج به دست آمده با سایر روش ها مقایسه شده است که بیان گر بهبود توان عملیاتی در شبکه ی بیسیم مش با روش ارایه شده می باشد.