مقاله تظاهرات بالینی بیماران با تست پوستی مثبت به آلرژن های موجود در هوای شهر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تظاهرات بالینی بیماران با تست پوستی مثبت به آلرژن های موجود در هوای شهر زنجان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرده ها
مقاله آلرژن ها
مقاله تست پوستی پریک
مقاله آتوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی افشار عاکفه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلرژی می تواند با گرفتاری ارگان های مختلف بدن تظاهر نماید. این مطالعه جهت بررسی یافته ها و نشانه های بالینی بیمارانی که حساسیت اثبات شده به گرده ها را دارند، انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کلیه بیماران با تست پوستی مثبت به حداقل یک آلرژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های بالینی، اختلالات همراه، فصل بروز و یا تشدید علایم و سابقه گرفتاری در خویشاوندان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ارتباط بین یافته های فوق و تست پوستی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از ۵۰۲ بیمار با تست پوستی مثبت ۴۰۶ نفر با دادن رضایت وارد مطالعه شدند. ۸۲ درصد بیماران به گرده ها حساس بودند که از بین آن ها علف هرز در درجه اول (۶۱٫۳ درصد) و گرده درختان (۶۰٫۱ درصد) و سپس چمن (۵۹٫۹ درصد) در درجات بعدی قرار داشتند. بعد از گرفتاری بینی که شایع ترین شکایت بیماران بود. در بیماران حساس به علف هرز، درختان و چمن؛ گرفتاری گوش، کهیرو کونژکتیویت به ترتیب شایع ترین تظاهرات بالینی بیماران بودند. ارتباط معنی داری بین حساسیت به علف هرز و آلرژی بینی و کونژکتیویت، به خصوص در اواخر بهار و تابستان مشاهده شد. ارتباط معنی داری با آلرژی به درختان و کونژکتیویت در بهار و اوایل تابستان مشاهده شد. چمن شایع ترین آلرژن در کودکان و نوجوانان بود و ارتباط معنی داری بین آلرژی به چمن و کونژنکتویت در بهار و تابستان مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع حساسیت بالا به آلرژن های خارج از منزل در منطقه، آموزش بیماران جهت اجتناب از تماس با گرده ها و استفاده از داروی مناسب در فصول گرده افشانی در کنترل علایم بیماران بسیار سودمند خواهد بود.