مقاله تطور تاریخی وجود ذهنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معارف عقلی از صفحه ۱۸۹ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: تطور تاریخی وجود ذهنی
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجود ذهنی
مقاله تطور تاریخی
مقاله اضافه
مقاله اشباح
مقاله عینیت ماهوی
مقاله کاشفیت علم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوثریان حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تاریخچه و سیر تطور بحث وجود ذهنی، موجب روشن شدن مسائل آن از میان رد و اثبات های حکیمان خواهد شد و این امر باعث مشخص شدن جایگاه امروز ما در این مبحث و بالتبع مقدمه حرکت در راستای پاسخ به مسائل آن خواهد بود. بررسی دگرگونی نظریه های وجود ذهنی نشان می دهد که رخنه های حاصل از ادراک معدومات و تبیین ناپذیری جهل و کذب و خطا، نظریه اضافه را با مشکل روبه رو کرده است. از سویی واقع گرایی معرفت شناختی، اصالت وجود، گزاره های الهیاتی و اصول فلسفی دیگر از مواضعی است که تعهد به آن، نظریه پردازی درباره وجود ذهنی را چه در بعد هستی شناختی و چه در بعد معرفت شناختی با صعوبت همراه نموده است.