سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا جهان تاب – کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
مجید ملک جعفریان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

واضح است که درشبیه سازی های CFD با افزایش تعداد نقاط شبکه دقت افزایش می یابد. اما اینکه تمام حوزه حل شبکه بطور یکنواخت کاهش یابد معقول نیست زیرا درنواحی کهنیاز نیست دقت در آن نقاط افزایش یابد تعداد زیادی نقطه به وجود می آید روش پالایش و تطبیق شبکه شبکه حل را فقط درنواحی که لازم است دقت حل افزایش یابد ریز می کند این موضوع موجب شدکه روشهای پالایش و تطبیق شبکه بیشتر مورد توجه قرار گیرد یکی از کاربردهای پالایش شبکه درتحلیل جریان های گردابه ای می باشد جریانهای گربدابه ای درهواپیماهای پروانه دار بالهای هواپیما پشت کشتی های زیردریایی و بدنه هواپیما وقتی تحت زاویه حمله بالا قرار میگیرد وجود دارند به علت پخش خطای عددی درجریانهای گردابه ای آن روشی دقیق تر است که اندازه گردابه ها را با دقت بیشتر و خطای عددی کمتر به دست دهد به همین دلیل به منظور افزایش دقت درروشهای عددی ارایهشده برای جریان های گردابه ای از روش پالایش شبکه تطبیقی استفاده میشود.