سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

زهرا زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شجاع کیان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ولایت موضوعی مشترک بین تشعع و تصوف است .بررسی ها نشان می دهد مفهوم ولایت عرفانی تحت تأثیر مفهوم ولایت در تشیع است و اشتراکات و اکتسابات زیادی بین این دو به چشم می خورد. بسیاری از مشایخ صدفیه خود را به حضرت علی (ع) نسبت داده اند نشان از بهره برداری ایشان در مبانی نظری از تشیع تأثیر پذیرفته اند .در هر صورت تطبیق مفاهیم عرفان شیعی با عرفان اسلا می به شناخت بهتر هر دو و روشن شدن نقش ائمه اطهار در این بخش از تاریخ فرهنگ و تفکر ایرانی بسیار ضروری است که موضوع مقاله ماست.