سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر قهرمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آیاز عیسی زاده – گروه علوم کامپیوتر دانشگاه ملی تبریز
مرتضی نصیراقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

هدف از نصب یک سیستم ناوبری خودرو کمک به راننده برای انتخاب یک مسیر بهینه جهت رسیدن به مقصد است دراکثر این سیستم ها از GPS جهت تعیین موقعیت خودرو استفاده می شود از آنجا که دقت سیستمهای موقعیت یاباز عوامل مختلفی مانند خطای دستگاه و شرایط جوی تاثیر می پذیرد لازم است از روشهای تطبیق نقشه جهت افزایش دقت درموقعیت تعیین شده خودرو استفاده نمود الگوریتم جدید ارایه شده برای حل مساله تطبیق نقشه شبکه عصبی فازی می باشد که از سه گام تطبیق اولیه و تطبیق در امتداد خیابان و تطبیق در تقاطع تشکیل شده است درروش ترکیبی توابع عضویت که برروی پارامتر های ورودی و خروجی مساله تعریف شده تنظیم می شود درالگوریتم پیشنهاد شده به دلیل استفاده از تمام ورودی های دردسترس و بهینه سازی توابع عضویت میزان خطای سیستم کاهش یافته است. برای ارزیابی روش پیشنهادی برای شهر تبریز آزمایش گردیده است و نتایج بدست آمده با نتایج یکی از الگوریتم های تطبیق نقشه مبتنی بر منطق فازی موجود مقایسه شده است نتایج مقایسه حاکی از برتری الگوریتم پیشنهادی است.