سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیدا شیرازی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

تطابق تصویر یکی از شاخه های پرکاربرد دانش پردازش تصویر می باشد هدف ازاین شاخه تشخیص نقاط تفاوت دریک جفت تصویر است دو تصویر که درفواصل زمانی از یک موضع خاص تهیه شده اند با یکدیگر مقایسه گردیده و نقاط متفاوت بارز و مشخص می شوند هدف تشخیص تفاوت ها درقسمتهای همپوشان یک جفت تصویر رادیولوژی می باشد که از یک موضع خاص درزمانهای متفاوت بدست آمده اند روشهایتطابق تصویر به صورت های مختلفی عمل می کنند یکی ازآنها روش feature base matching بوده که در آن یک دسته از موضوعات برجسته و مشخص در دو تصویر پیدا شده و با یکدیگر تطبیق داده می شود روش پیشنهاد شده دراین دسته جای گرفته و با مقایسه مناطق بارز هر دو تصویر قسمتهای متفاوت را تشخیص میدهد جهت تعیین مناطق بارز هر تصویر نیز از عملگرهای لبه یاب استفاده کرده و مناطق موجود در تصاویر را مجزا م یکند نهایتا با استفاده از یک سری فاکتورهای مقایسه از جمله فاکتورفاصله طولی و عرضی نقاط مرزی از یک مبدا خاص که برای اولین بار به فاکتورهای دیگر اضافه کرده ایم مناطق متفاوت تشخیص داده می شود