مقاله تطبیق زیبایی شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در فلسفه از صفحه ۶۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تطبیق زیبایی شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک حسی
مقاله زیبایی شناسی دکارت
مقاله زیبایی شناسی افلاطون
مقاله سوب‍‍ژکتیویسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری سیمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصور مطلق انگارانه دکارت نسبت به شناخت عقلی موجب فاصله گرفتن انسان با عالم طبیعت، ادراک حسی و سرانجام پدید آمدن شکاف میان عقل و حس شد. سوال این است آیا می توان در مذهب اصالت عقل دکارت جایی برای زیبایی شناسی یافت؟ بدین منظور با توجه به جایگاه ادراک حسی در نظام فلسفی دکارت ابتداء به جایگاه زیبایی شناسی در مذهب اصالت عقل او می پردازیم و اینکه آیا بر چنین مبنایی می توان معرفتی قابل اعتماد از زیبایی داشت؟
سپس بعد از تبیین زیبایی شناسی نزد افلاطون و زیبایی شناسی در عرصه «سوبژکتیویسم» دکارت، مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی به این هدف رهنمون است که در حقیقت دکارت با تفسیری متفاوت از هستی، حقیقت و معرفت زمینه دگرگونی فلسفه هنر و زیبایی شناسی کلاسیک را که متاثر از افلاطون بود، فراهم کرد. لذا می توان او را بنیان گذار فلسفه هنر و زیبایی شناسی جدید دانست.