مقاله تطبیق بینامتنی تصویرهای دره از کمدی الهی با نسخه مصور معراج نامه شاهرخی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تطبیق بینامتنی تصویرهای دره از کمدی الهی با نسخه مصور معراج نامه شاهرخی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویرگری
مقاله نگارگری
مقاله کمدی الهی دانته
مقاله معراج نامه شاهرخی
مقاله بینامتنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: جوانی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمدی الهی دانته، بزرگترین اثر ادبی اروپا در قرون وسطی (۱۳۰۰ م/ ۶۹۹ ه. ق) و معراج نامه، شرحی که به صورت نثر درباره معراج پیامبر اکرم (ص) نوشته شده، به عنوان دو الگوی سفر معنوی و روحانی به عوالم پس از مرگ آدمی است.
آفرینش این گونه آثار که برخاسته از باورهای قومی و دینی در دو فرهنگ غرب و شرق است، همواره الهام بخش هنرمندان، شاعران، نویسندگان، نقاشان و نگارگران در دوره های مختلف بوده است. در غرب، تصویرسازی های گوستاو دره (۱۸۷۰ م) از کمدی الهی و در شرق نگاره های نسخه مصور معراج نامه شاهرخی (۸۴۰ ه. ق)، بازگوکننده کامل مراحل گذار و چگونگی رخدادها در این گونه آثار هستند. از آنجا که مهم ترین ارجاعات در تصویرها و نگاره های بیان شده، ارجاعات بینامتنی (روایتی – تصویری) است که به آن ها برگردان بینانشانه ای نیز گفته می شود، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان از طریق مقایسه و خوانش بینامتنی رابطه و آستانگی تشابهات مورد نظر را در تصویرها و نگاره های یادشده کشف کرد.
تلاش نگارندگان در پژوهش حاضر بر آن است تا در پاسخ به پرسش تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با فرض تاثیرپذیری دانته از ادبیات شرق (بر اساس نظرات محققان) به ویژه رساله معراجیه و همچنین روش مقایسه ای به خوانش بینامتنی (روایتی – تصویری)، غیرمستقیم عناصر تصویری (بینانشانه ای) مشترک از لحاظ خوانش و مقایسه محتوای روایتی تصویرها را شناسایی کنند. افزون بر اینکه، این امر از اهداف اصلی این پژوهش نیز، به شمار می رود.
نتیجه بررسی های انجام شده بیانگر وجود تصویرها با محتوا و مضمون مشابه در بخش های مختلفی همچون: سرآغاز سفر، مراحل مختلف سفر، سیر در آسمان ها و افلاک و داشتن راهنما است. از طرفی، گرچه این تصویرها دارای محتوا و مضمونی مشابه هستند لیکن، به دلیل تفاوت های زیربنایی در فرهنگ و هنر غرب و شرق که ناشی از طرز تلقی و نگاه به موضوعات و کل جهان هستی است، از دیدگاه های تخیلی متفاوتی در چگونگی تجلی خود برخوردار هستند که این موضوع هم، در متن مقاله بررسی شده است.