سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم میرعباسی – کانه زایی منیزیت و هونتیت در سنگهای اولترامافیک شرق کویر ابرکوه
عبدالحسین کنگازیان – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده:

در این پژوهش توالی کرتاسه زیرین در منطقه خانه سورمه ( ۱۵ کیلومتری شمال غربی نجف آباد) با ضخامت ۲۳۱٫۷۴ متر با همین توالی در منطقه ایرانکوه ( ۲۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان ) با ضخامت حدود ۵۲۳ متر مطابقت داده شده است . با تطابق لیتو استراتیگرافی انجام شده در این دو منطقه در محدوده زمانی بارمینتا آپتین مشخص گردید که، رسوبات منطقه ایرانکوه شامل چهار واحد سنگ چینه ای می باشد در صورتیکه رسوبات ناحیه خانه سورمه ازشش واحد سنگ چینه ایتشکیل شده است . در منطقه ی خانه سورمه توالی با یک واحد کنگلومرای/ماسه ای شروع شده و سپس واحد هیبریدی با بین لایه های کربناته بر روی آن دیده میشود پس از این دو واحد یک واحد کربناته بر روی هیبریدها مشاهده گردید که این سه واحد در منطقه ایرانکوه دیده نمی شود. در ادامه یک واحد دولومیت قرمز تاقهوه ای واحدهای قبلی را می پوشاند معادل این واحد در منطقه ایرانکوه در شروع توالی دیده می شود . در ادامه واحد آهک های توده ای در منطقه ی خانه سورمه – که هم ارز آن در منطقه ایرانکوه نیز دیده می شود- بر روی واحدهای قبلی قرار می گیرد. البته این واحد در منطقه ی خانه سورمه از تناوبی از آهک توده ای با بینلایه هایی از شیل آهکی و در منطقه ی ایرانکوه از تناوب آهک های توده ای با لنز های دولومیتی تشکیل شده است. واحد آخر در منطقه ی ایران کوه متشکل ازآهک های توده ای خاکستری است در منطقه ی خانه سورمه شامل تناوبی از آهک های توده ای و آهک های متوسط لایه است.