سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد پسندیده – دانش آموخته کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
عبدالحسین کنگازیان – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان)
علی لرکی هرچگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

سازند آسماری در منطقه تنگ خائیز ( ۲۰ کیلومتری شمال شرق بهبهان) دارای ضخامت ۲۹۴ متر و در منطقه تنگ علمدار۳۵ کیلومتری شرق بهبهان) دارای ضخامت ۳۴۰ متر می باشد. این سازند توالی از سنگهای آهکی و آهکی دولومیتی توده )ای تا نازک لایه است که در بالای سازند پابده و زیر سازند گچساران قرار گرفته است. در این تحقیق با تطابق لیتواستراتیگرافی این مناطق مشخص گردید که سازند آسماری در این مناطق بر اساس نسبت شیل به آهک و ضخامت لایه ها، از ۲ واحد سنگ چینه ای در برش تنگ خائیز و ۳ واحد سنگ چینه ای در برش تنگ علمدار تشکیل شده است. دربرش تنگ خائیز واحد اول و دوم از نظر لیتولوژی و ضخامت لایه های آهکی تشکیل دهنده به ترتیب با واحد های دوم و سوم برش تنگ علمدار مشابه بوده ولی از نظر متراژ با هم تفاوت دارند